Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw gegevens door PrizDanz Studio worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacy verklaring is onderhevig aan o.a. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud

01. PrizDanz Studio

02. Doel gegevens

03. Beheerders

04. Bewaartermijnen

05. Beveiliging

06. Jouw rechten

07. Plichten

01. PrizDanz Studio

PrizDanz Studio is een vernieuwende dansschool gevestigd in de eilandenbuurt in Almere-Buiten. Met een breed en divers lesaanbod, zijn er zowel voor de beginnende danser als voor de professional uitdagende lessen te volgen.

Om danslessen bij PrizDanz Studio te volgen dien je lid te worden. Daarbij wordt een lidmaatschap overeenkomst gesloten waarbij je gegevens op een papieren aanmeldformulier vermeld. Indien je minderjarig bent moet je ook gegevens van je ouders; voogd en/of toezichthouder vermelden.

Tevens kun je via de website van PrizDanz Studio verzoeken om contact met jou op te nemen. Hierbij geef je jouw contactgegevens door.

Bovenstaand zijn de situaties genoemd waarbij PrizDanz Studio gegevens van jou opvraagt. Het is daarom goed dat je weet hoe PrizDanz Studio met jouw gegevens omgaat en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Dit lees je allemaal in deze verklaring!

Als jij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden hebt over het gebruik van jouw gegevens bij PrizDanz Studio, neem dan gerust contact op!

PrizDanz Studio
Catootjepad 2
1336JG Almere-Buiten

Tel:06 57582530

E-mail:info@prizdanz.nl

KvK:58424873

PrizDanz Studio is een eenmanszaak gedreven door Priscilla Rijff.

   

02. Doel gegevens

Er wordt door PrizDanz Studio gevraagd om bij lidmaatschap persoonsgegevens en een Ibannummer op te geven. PrizDanz Studio hanteert voor inschrijvingen van nieuwe leden alleen een papieren inschrijfformulier. Hieronder wordt toegelicht waar deze gegevens voor worden gebruikt.

– Ledenadministratie

– Innen contributies

– Contact opnemen

De website van PrizDanz Studio verzamelt geen gegevens voor analytische doeleinden. Verder deelt PrizDanz Studio jouw gegevens niet met derden anders dan de benodigde gegevens met jouw bank voor de automatische incasso van de contributie.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming voor het lidmaatschap bij PrizDanz Studio, de automatische incasso bij jouw bank en om incidenteel contact met je op te nemen.

03. Beheerders

– Ledenadministratie

De ledenadministratie is in eigen beheer van PrizDanz Studio. Deze administratie wordt gevoed door het papieren inschrijfformulier of wijzigingen van persoonsgegevens via het e-mailadres info@prizdanz.nl. 

– Website

De website van PrizDanz Studio wordt gehost door BOMS creative web works, e-mail verloopt via en wordt opgeslagen op de servers van Google.

04. Bewaartermijnen

Jouw gegevens, inclusief jouw e-mails aan PrizDanz Studio, worden bewaard voor de tijd dat je lid bent van PrizDanz Studio. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt worden jouw gegevens verwijderd als aan alle contractuele verplichtingen zijn voldaan, tenzij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden.

Contactgegevens van niet leden worden na 30 dagen verwijderd van de server van Google.

05. Beveiliging

De ledenadministratie is in eigen beheer van PrizDanz Studio. Zowel de computer als het bestand waar de persoonsgegevens op staan zijn beveiligd met een wachtwoord en slechts toegankelijk voor de eigenaresse van PrizDanz Studio.

De website, gehost door BOMS creative web works, is voorzien van een SSL verbinding, de server van een firewall en wordt voorzien van de laatste security patches. Updates van de website vinden plaats binnen enkele dagen dat deze beschikbaar zijn.

06. Jouw rechten

– Recht op inzage; rectificatie; overdracht en wissen gegevens.

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PrizDanz Studio vastgelegd zijn. Eveneens kan je jouw gegevens laten wijzigen in de ledenadministratie. Tot slot kan ook een verzoek ingediend worden om bij overstap naar een andere aanbieder jouw gegevens over te dragen aan die andere partij. Voor deze redenen kan je een verzoek indienen via info@prizdanz.nl. Voor dit verzoek kan wel, ter identificatie, gevraagd worden een geldig ID-bewijs te overleggen.

– Recht op het indienen van een klacht.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PrizDanz Studio niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat en dit ook aan PrizDanz Studio kenbaar gemaakt hebt. 

07. Plichten

PrizDanz Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van het lidmaatschap. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Jouw contactgegevens zullen slechts door PrizDanz Studio gebruikt worden voor individuele informatievoorziening ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.

Heb jij vragen naar aanleiding van deze verklaring neem dan gerust contact met PrizDanz Studio op via info@prizdanz.nl. Je mag uiterlijk drie werkdagen na je verzoek een reactie verwachten.