Algemene Voorwaarden

  • Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10,-.
  • Een borg van één maand lesgeld wordt gelijktijdig met de eerste maandbetaling.
  • Deze borg wordt verrekend met het lesgeld van de maand na opzegging.
  • Er wordt 11 maanden per jaar lesgeld geïncasseerd. De maand augustus hoeft niet betaald te worden. Het lesgeld is berekend op basis van het aantal lessen per jaar gedeeld door 11 maanden.
  • Bij afwezigheid van de cursist volgt er geen restitutie.
  • Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden via een mail naar: info@prizdanzstudio.nl. U krijgt via de mail een bevestiging van de opzegging.
  • Mondeling beëindigen van het lidmaatschap via de docent is niet mogelijk.
  • Opzeggen kan voor de eerste van de maand.
  • PrizDanz Studio is gesloten in de schoolvakanties van regio Noord en op officiële feestdagen.
  • Door inschrijving verklaart het lid zich akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden. Na het inleveren van het inschrijfformulier heeft de cursist zeven dagen bedenktijd. Daarna is de cursist officieel ingeschreven en heeft hij of zij een maand opzegtermijn.